Vodafone weer op jacht

Groot alarm! Vodafone is weer op het overnamepad. Het wereldwijd opererende mobieletelefonieconcern, dat tijdens de internetzeepbel tientallen miljarden spendeerde aan overnames, heeft zojuist nog eens twee miljard pond uitgegeven om twee Oost-Europese aanbieders te kunnen kopen.

Zeker, dat stelt misschien niet zoveel voor. Maar slaat Vodafone hiermee niet een verkeerde richting in? In sommige delen van de City wordt immers gezegd dat het concern zou moeten overwegen zichzelf op te splitsen. Momenteel kan Vodafone weinig synergievoordelen laten zien uit al zijn overname-activiteiten. Bovendien zijn de kosten van het beheren van zijn uitgestrekte rijk langzaam duidelijk geworden. Het valt het concern zwaar diverse zaken tegelijk in het oog te houden. Neem de ondermaats presterende Japanse divisie, die in 2001 werd aangekocht. Vodafone heeft Bill Morrow uit Engeland laten overkomen om een ommekeer teweeg te brengen. Maar in februari werd hij weer teruggevlogen om de Britse divisie te saneren! Bovenop deze operationele oprispingen kent Vodafone ook nog steeds strategische problemen in de VS en Frankrijk. Het hoge en uiteindelijk onsuccesvolle bod op het Amerikaanse AT&T Wireless van vorig jaar benadrukte dat nog eens.

Is de tijd voor Vodafone dus gekomen om de handdoek in de ring te gooien wat zijn mondiale strategie aangaat? Dat nou ook weer niet. Het was altijd al duidelijk dat het tijd zou kosten om synergievoordelen te persen uit deze bonte verzameling bezittingen. Het concern heeft zwaar geïnvesteerd in de toepassing van nieuwe technologieën en gemeenschappelijke marketingactiviteiten van al zijn dochterondernemingen. Nu moet het in staat zijn daar enige vruchten van te plukken. Vodafone heeft beleggers verteld dat het in 2007 jaarlijkse kasstroomsynergieën van 2,5 miljard pond kan bewerkstelligen.

Vodafone moet beslist zijn Europese activiteiten continueren. Of het concern ook moet doorgaan met de Japanse en Amerikaanse deelnemingen is twijfelachtiger. Maar de Japanse divisie is net op het dieptepunt aangeland. Als die nu zou worden verkocht, levert zij bijna niets op.

Het is ook beter om nog even vast te houden aan de belangen in de VS, nu het concern profiteert van de consolidatie van de Amerikaanse mobieletelefoniesector. De speculaties over een mogelijke opsplitsing van Vodafone zijn veel te voorbarig.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Mike Monnelly