Veel gedoe over Rijksmuseumingang

De deelraden in Amsterdam zijn ingesteld om de politiek dichter bij de burger te brengen. Dat goedbedoelde streven blijkt tot het meest kleinzeurderige geteem over egoïstische deelbelangetjes te leiden door fietsfundamentalisten.

Helaas kunnen nationale of, beter, internationale bouwprojecten niet aan dat soort dorpse politiek overgelaten worden. De regering is aan te raden gebouwen met een bovenlokaal belang zoals bijvoorbeeld Het Loo in Apeldoorn, het Vredespaleis in Den Haag, het Concertgebouw, het Paleis op de Dam en het Rijksmuseum te Amsterdam een aparte status te geven waar de kleine politiek dan geen vat meer op heeft.

Laat de deelraad Oud-Zuid zich beraden over de kleur van stoepranden en het inrichten van hondenuitlaatparkjes in plaats van zich belachelijk te maken met onredelijke eisen aangaande een internationaal project.

Het zou trouwens beter zijn de onderdoorgang en het gebied voor en achter het museum tot voetgangersdomein te verklaren. Dat is het de komende vijf jaar toch en dan zijn wij voorgoed af van snauwende en schreeuwende fietsers, die nietsvermoedende Japanners van hun pad jagen.

    • E. Munnig Schmidt
    • Loenen A