Slijters blij met lagere accijns

De zelfstandige slijters in Nederland, verenigd in de SlijtersUnie, zijn positief over de plannen om de accijns op gedistilleerde dranken te verlagen naar het peil van 2002. Volgens een woordvoerder maakt de maatregel concurrentie met Duitsland en België weer mogelijk. De accijns op mixdrankjes en bier wordt verhoogd. Het kabinet gebruikt de accijnsverhoging op deze dranken als ontmoedigingsinstrument voor de jeugd.