Scherpe reacties europact

De herziening van het Stabiliteits- en Groeipact waartoe de Europese ministers van Financiën zondag hebben besloten, heeft uiteenlopende reacties uitgelokt. De zakenbanken in Europa halen hun schouders erover op. ,,De centrale bankiers blaffen, maar bijten niet'', zei een analist van Merrill Lynch in de Financial Times Deutschland over de scherp afwijzende reacties van de Europese Centrale Bank en de Duitse Bundesbank.

Analisten van de zakenbanken geloven er niets van dat de herziening tot hogere schulden zal leiden en een hogere rente, zoals de centrale bankiers beweren. Peter Bofinger, lid van de Duitse onafhankelijke adviescommissie van topeconomen, kritiseerde op zijn beurt de kritiek van de centrale bankiers en begroette het compromis. ,,Het is geen dijkdoorbraak, maar het geeft een stuk meer flexibiliteit om op conjuncturele crises te reageren'', zei hij.

Een analist van Goldman Sachs sloot zich daar bij aan: ,,Het zal een paar dagen lawaai geven, maar men moet niet ovedrijven''. Analisten van Morgan Stanley, JP Morgan en Commerzbank gaven soortgelijke reacties.

De president van de Duitse exporteursvereniging sloeg een andere toon aan: ,,Onze kinderen en kleinkinderen zullen de prijs moeten betalen voor het falen van de politici om voor het geld te zorgen dat wij ze hebben toevertrouwd''. Ook de voorzitter van de georganiseerde Duitse werkgevers reageerde misprijzend en waarschuwde dat het pact spoedig ,,tandenloos'' zou worden. En Hans-Werner Sinn, voorzitter van het IFO-instituut dat de conjuncturele stemming in Duitsland peilt en die een boek schreef met als titel Ist Deutschland noch zu retten?, reageerde ook sceptisch.

In Frankrijk wordt door niemand op de herziening van het pact gereageerd, op de tevreden Franse minister van Financiën na. Daar gaat de publieke aandacht uit naar het referendum van 29 mei over de Europese Grondwet. De Britse minister Gordon Brown kritiseerde wel het met zijn collega's bereikte compromis. Dat zou het voor een Labour-regering moeilijk maken om het pond in te ruilen voor de euro, zei hij.

ECB ontevreden: pagina 15