Racisme Frankrijk `onrustbarend'

De Franse Nationale Raadgevende Commissie voor de Rechten van de Mens (CNCDH) heeft in een rapport alarm geslagen over het vorig jaar explosief toegenomen aantal incidenten van racistische en antisemitische aard. In zijn jaarlijkse rapport spreekt het adviesorgaan van een ,,uitzonderlijke en onrustbarende'' toename.

Premier Jean-Pierre Raffarin die het rapport in ontvangst nam, heeft gezegd dat zijn regering racisme en antisemitisme met ,,niet aflatende vastberadenheid'' zal bestrijden.

Vorig jaar werden 1.565 incidenten gerapporteerd tegen 833 in 2003. Dat is een toename van 87,8 procent. In absolute aantallen gaat het om een record sinds 1990. Hoewel joden slechts 1 procent van de bevolking uitmaken werden er 970 gevallen van agressie van antisemitische aard gemeld. Dit is een toename van 61,4 procent ten opzichte van 2003.

Van de 56 aangevallen en gewonde individuen waren er 36 jood, tegen 22 in 2003. Racisme en vreemdelingenhaat, vooral gericht tegen personen van Noord-Afrikaanse afkomst, nam toe van 232 incidenten in 2003 tot 595 in 2004, tweeënhalf keer meer. Het het is het hoogste aantal dat ooit geregistreerd is. Twintig personen raakten gewond, tegen 11 in 2003 en 21 gewonden en één dode in 2002.

De incidenten variëren van agressie tegen personen tot grafschendingen, van scheldpartijen, vooral op internet, tot bedreigingen en op muren van gebedshuizen gekladde leuzen. Twaalf procent van de incidenten heeft plaats binnen het onderwijs, een toename van 20,4 procent ten opzichte van 2003.

De CNCDH, een onafhankelijk adviesorgaan waarin alle geledingen van de samenleving zijn vertegenwoordigd, rapporteert een aantal van 218 veroordelingen. Voorzitter Joël Thoraval beveelt aan al op lagere scholen met voorlichting te beginnen en kinderen te leren dat antisemitisme en racisme ,,niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen, maar misdrijven zijn''. Ook pleit hij voor een landelijke campagne tegen racisme in stadions en de oprichting van een toezichthoudende instantie voor internet.