Nog 10 jaar betrokken bij Afghanistan

Minister van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking, CDA) meent dat Nederland nog vijf à tien jaar betrokken zal blijven bij de wederopbouw van Afghanistan, onder begeleiding van Nederlandse soldaten.

Dat heeft zij vanochtend verklaard tijdens een persconferentie in Den Haag, waarop een gezamenlijk plan werd gepresenteerd voor meer samenwerking op dit gebied tussen de ministeries van Ontwikkelingssamenwerking, Defensie en Economische Zaken.

Volgens minister Kamp (Defensie, VVD) is, ondanks de langdurige betrokkenheid van Nederland bij Afghanistan, inzet van Nederlandse troepen over zo'n lange periode geen automatisme. ,,Op den duur zal het gedoseerd moeten gebeuren, en alleen maar af en toe, bijvoorbeeld in antwoord op specifieke verzoeken van de Afghaanse regering'', aldus Kamp.

De minister van Defensie sprak overigens principiële bereidheid uit om deel te nemen aan een nieuwe vredesmacht voor Soedan, mits de EU, de NAVO of een groter land daartoe het inititiatief nemen. Deze vredesmacht zou kunnen bestaan naast de nu al georganiseerde VN-vredesmacht van de Afrikaanse landen en het nog op te richten korps van 750 militaire waarnemers.

In het nieuwe samenwerkingsmodel tussen Ontwikkelingssamenwerking, Defensie en Economische Zaken zouden bij missies in het buitenland door Defensie al in een vroeg stadium teams van deskundigen worden gevormd. Die zouden samen met de militairen de strategie voor het civiele opbouwwerk moeten vaststellen. Deze teams zouden ook meepraten over tempo en tactiek bij het eventuele terugtrekken van Nederlandse troepen uit de betreffende landen.

Doel van de samenwerking met Defensie is volgens Van Ardenne de garantie dat ontwikkeling onder veilige omstandigheden kan plaatsvinden. Volgens minister Kamp zijn de ontwikkelingsdoelstellingen niet van invloed op de gebruikelijke criteria voor het zenden naar of terughalen van Nederlandse troepen uit het buitenland, zoals vastgelegd in het Toetsingskader.

Voor wederopbouw in een land dat uit een conflict komt, is niet alleen ontwikkelingshulp van belang maar ook veiligheid en economisch herstel. Zo behoren vrede- en veiligheidsgerelateerde activiteiten deel uit te maken van een wederopbouwstrategie. Vrede en veiligheid zijn volgens de betrokken departementen noodzakelijke voorwaarden voor duurzame ontwikkeling.