NOC*NSF doet onderzoek naar Spelen

Sportkoepel NOC*NSF gaat de haalbaarheid van Olympische Spelen in Nederland onderzoeken. Een werkgroep zal beginnen met een gedetailleerd veldonderzoek, dat in december moet zijn afgerond.

Gelet op alle procedures en de roulatie van de Spelen over de continenten acht het bestuur van NOC*NSF eventuele kandidaatstelling voor 2028 niet realistisch. Mocht de conclusie zijn dat Nederland zich in de strijd moet mengen, dan gaat er volgens de sportkoepel een sterke symbolische waarde uit van 2028, omdat het dan honderd jaar is geleden dat de Olympische Spelen in Amsterdam werden gehouden.

De werkgroep zal binnen twee weken worden samengesteld en bestaan uit vertegenwoordigers van de sport, de gemeenten, de overheid en het bedrijfsleven. Zij zullen onder andere gesprekken moeten voeren met het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en zijn vier Nederlandse leden Anton Geesink, prins Willem-Alexander, Hein Verbruggen en Els van Breda Vriesman. Bovendien wordt de werkgroep geacht de (on)mogelijkheden te inventariseren bij verantwoordelijke ministeries, belangstellende gemeenten en het bedrijfsleven. Ook zal worden gesproken met olympische comités van landen die ervaring hebben met de kandidaatstelling.

De discussie over Olympische Spelen in Nederland laait de laatste jaren in diverse geledingen steeds op. Rotterdam en de provincie Flevoland hebben voorzichtig belangstelling getoond, het VVD-kamerlid Jan Rijpstra heeft ooit aangedrongen op een onderzoek, premier Jan Peter Balkenende heeft gesuggereerd dat Spelen in Nederland ,,best aardig zouden zijn'', terwijl prins Willem-Alexander vorig jaar Athene ten voorbeeld stelde. Als Griekenland met 11 miljoen inwoners de Spelen kan organiseren, moet Nederland daartoe ook in staat zijn, was de kern van zijn betoog.

Naast de talrijke voorstanders is er nogelijk ook weer een grote groep tegenstanders. Zoals in 1985 bij de kandidaatstelling van Amsterdam voor de Olympische Spelen van 1992. De hoofdstad kreeg destijds slechts vijf stemmen en verloor de strijd van Barcelona. ,,Daarom zeggen we ook niet dat de Olympische Spelen er moeten komen, maar beginnen we met een verkennend onderzoek'', zegt NOC*NSF-voorzitter Erica Terpstra, die nimmer heeft verzwegen een warm voorstander van Olympische Spelen in Nederland te zijn.

Volgens Marcel Sturkenboom, directeur Sport van NOC*NSF, moet uit het onderzoek vooral duidelijk worden of Nederland een sportevenement van de omvang van Spelen aankan. ,,We willen eerst inzicht hebben in de infrastructuur voordat we überhaupt over kandidaatstelling praten. Daarom hebben we ook gekozen voor het jaar 2028; dat verschaft ons de tijd om gedegen werk te leveren en het is ver genoeg weg om realistisch te blijven.''