Minder vloeken, meer schelden

In 2004 werd er minder gevloekt maar meer gescholden op de Nederlandse televisie dan in het jaar ervoor. Gemiddeld waren er op de Nederlandse zenders 1.850 `grove' woorden per week te horen tegen ruim 1.600 in 2003. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van TNS NIPO in opdracht van de Bond tegen het Vloeken. Voor de zogeheten Vloekmonitor telden de onderzoekers drie weken lang zestien uur per dag op alle Nederlandse televisiezenders het aantal vloeken en verwensingen.