`Minder kunst op tv dan wet verplicht stelt'

De publieke omroep zendt minder kunstprogramma's uit dan wettelijk verplicht is. Dit zegt een werkgroep van kunstredacteuren van AVRO, NPS en VPRO, die met een actieplan komt voor een minimumaanbod aan kunstprogramma's 's avonds voor 23 uur.

In de nieuwe concessiewet van het ministerie van OCW is het verplichte aanbod aan ,,culturele en kunstprogrammering'' verhoogd van 25 naar 30 procent. Tot dusver werken de omroepen echter met een ruime definiëring, waardoor ook programma's als Jostiband in Ahoy', de EO-reeks Nederland zingt, de BNN-show Top of the pops, de documentairerubriek Zembla en satirische series als Kopspijkers en Dit was het nieuws onder de kunstprogrammering vallen.

De raad van bestuur van de publieke omroep heeft voorgesteld het kunstgenre strakker te definiëren, maar tegelijk het verplichte aandeel te verlagen tot 5 procent, met een minimum van 350 uur per jaar. Dit plan ,,wekt de indruk dat het aanscherpen van de definitie gebruikt wordt als een schaamlap om niet te hoeven erkennen dat de publieke omroep haar wettelijke taken en eisen nauwelijks nakomt'', aldus Wim Weijland, hoofd kunst van de AVRO.

De werkgroep, waarin hij samenwerkt met Henk van der Meulen (NPS) en Saskia van Schaik (VPRO), verzet zich niet tegen het voorgestelde minimum aan kunstinformatie en muziek – op voorwaarde dat die programma's tussen 18 en 23 uur 's avonds worden uitgezonden. ,,Als je naar de praktijk van nu kijkt, zie je dat de helft wordt uitgezonden voor en na die tijd en dat bovendien vijftig procent herhalingen is,'' zegt Weijland. ,,Het enige dat je dan nog op fatsoenlijke tijdstippen in de avonduren overhoudt, zijn de drie wekelijkse rubrieken Close Up (AVRO), Het uur van de wolf (NPS) en R.A.M. (VPRO). En dat is veel te weinig.''

De drie kunstredacteuren sturen binnenkort een aanbeveling naar de raad van bestuur van de publieke omroep, waarin voor betere uitzendtijden wordt gepleit en voor ,,meerjarig verankerde budgetten''. Sinds kort zijn het niet meer de afzonderlijke omroepen die de budgetten verdelen, maar de netmanagers. Bij de toewijzing spelen de verwachte marktaandelen een belangrijke rol. Bovendien kampt de publieke omroep dit jaar met een nieuwe bezuinigingsronde, waarbij circa een kwart van de huidige programmabudgetten is geschrapt.

WWW.NRC.NL Dossier Publieke Omroep

    • Henk van Gelder