Het gaat niet waar het over gaat

Eigenlijk ging het vanmorgen in de Eerste Kamer helemaal niet over de invoering van de gekozen burgemeester. Althans, dat betoogden de senatoren Dölle (CDA) en Engels (D66).

De senaat behandelde formeel vanmorgen namelijk alleen de grondwetswijziging die de benoeming van de burgemeester door de Kroon afschaft. Pas als dat gebeurd is, komt de weg vrij voor het debat over de wijze waarop de burgemeester dan wel moet worden aangesteld - direct gekozen, door de gemeenteraad gekozen of helemaal niet gekozen.

De senator en staatsrechtgeleerde Dölle gebruikte deze formele redenering om alle politieke vragen over de invoering van de gekozen burgemeester voor zich uit te schuiven. Het CDA heeft al genoeg problemen met de grondwetswijziging zelf, waar de partij zich altijd tegen heeft verzet. Voor het CDA is ook nu alleen een tijdelijke deconstitutionalisering van de aanstellingswijze van de burgemeester bespreekbaar, was daarom de boodschap van Dölle. Als de gekozen burgemeester er eenmaal is, volgt onvermijdelijk een discussie over de `reconstitutionalisering', het opnieuw in de grondwet regelen van de aanstelling van de burgemeester.

D66'er Engels stelde die voorwaarde niet. Hij betoogde juist, uit naam van de staatsrechtelijke zuiverheid, dat het debat over de precieze invoering van de gekozen burgemeester nog helemaal open ligt. Daarover wordt immers in de Tweede Kamer nog volop onderhandeld.

Dat ging er niet in bij senator Van Thijn. Hij betoogde namens de PvdA-fractie dat van een open discussie over de modaliteiten van de invoering van de gekozen burgemeester de facto allang geen sprake meer is, gezien het regeerakkoord. Hij kreeg bijval van GroenLinks en SP. SP-senator Van Raak: ,,Ik ben niet scheel of blind genoeg om daar omheen te kijken.''