Hagenaar naar rechter om kwestie handenschudden

De Haagse man wiens uitkering gekort zou zijn omdat hij medewerksters van de sociale dienst weigert de hand te schudden, stapt naar de rechter. Dat heeft zijn advocaat J. Plokker gezegd. Zijn bezwaar tegen de korting is onlangs na een hoorzitting ongegrond verklaard. Wethouder Heijnen stelt dat de weigering vrouwen een hand te geven niets te maken heeft met het feit dat de man in februari helemaal geen geld heeft ontvangen. Hij zou vijf maanden niet hebben gesolliciteerd, afspraken niet zijn nagekomen en te weinig informatie hebben verschaft.