`Geen dialoog in Tsjetsjenië'

De pro-Russische president van Tsjetsjenië, Aloe Alchanov, heeft gisteren in Straatsburg toegegeven dat in zijn land mensenrechten worden geschonden en dat ,,de gang van zaken in de sociale en politieke sfeer niet zo goed is als zou moeten''. Hij beloofde aan een verbetering te zullen werken. In informeel overleg bij de Raad van Europa verzette Alchanov zich tegen elke vorm van dialoog met de separatisten, zelfs niet over een vreedzaam einde aan de oorlog in Tsjetsjenië. De dood van de leider van de separatisten, Aslan Maschadov, eerder deze maand, brengt daar geen verandering in. ,,Er komen discussies over mensenrechten en humanitaire hulp en een vreedzaam einde aan het conflict, maar niet met separatisten'', aldus Alchanov.