De Graaf staat zwaar onder druk in senaat

PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer blokkeren invoering van de gekozen burgemeester als het kabinet niet garandeert dat de burgemeester het beheer houdt over de politie. Dit hebben de senatoren Van Thijn (PvdA) en Platvoet (GroenLinks) vanmorgen laten blijken in debat met minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66).

De eisen van PvdA en GroenLinks zetten de positie van De Graaf verder onder druk. Toezeggingen over de politie aan de oppositie stuiten op bezwaren bij coalitiepartners CDA en VVD. Zij willen pas beslissen over het beheer na een evaluatie van het politiebestel later dit jaar.

De fracties van PvdA (19 leden) en GroenLinks (5 leden) hebben een cruciale positie, omdat De Graaf in de senaat steun moet krijgen van ten minste vijftig senatoren (tweederde meerderheid) om de benoeming van de burgemeester uit de Grondwet te halen. De Graaf rekent op de stemmen van CDA, VVD, D66, LPF en de onafhankelijke senaatsfractie OSF, bij elkaar 43 zetels.

PvdA, GroenLinks en de SP zijn uiteindelijk voor een door de gemeenteraad gekozen burgemeester. Ook daarvoor is het nodig de benoeming door de kroon uit de Grondwet te schrappen, maar Van Thijn, Platvoet en SP-senator Van Raak betoogden dat instemming nu leidt tot een overhaaste invoering van de direct gekozen burgemeester in 2006. Het kabinet heeft daarvoor al wetgeving bij de Tweede Kamer ingediend, omdat D66 in het regeerakkoord snelle invoering heeft afgedwogen. De oppositie vindt dit onzorgvuldig.

PvdA-senator Van Thijn zei vanmorgen dat voor zijn partij het invoeren van een gekozen burgemeester in 2006 juist in de grote steden een probleem is. Daarmee doorkruist hij onderhandelingen die gaande zijn tussen de fractieleiders van CDA, VVD en D66 in de Tweede Kamer over een geleidelijke invoering van de gekozen burgemeester. Zij stevenen af op verkiezingen van de burgemeesters van de 25 grootste steden in 2006. De andere gemeenten volgen in 2010. De Graaf zou de senaat aan het einde van de middag antwoorden. De stemming wordt verwacht aan het einde van de dag, maar uitstel met enkele weken is mogelijk.

Burgemeester: pagina 3