CPB: bezuiniging belast groei economie tijdelijk

Minder ombuigingen van het kabinet zouden dit jaar voor een tijdelijke hogere economische groei hebben gezorgd. Door de bezuingingen en lastenverzwaringen van in totaal 5,5 miljard euro beperkt de groei van het bruto binnenlands product zich dit jaar tot 1 procent.

Dit blijkt uit het Centraal Economisch Plan (CEP) dat het Centraal Planbureau vanmorgen heeft gepresenteerd.

,,Als het kabinet ten behoeve van de overheidsfinanciën op de rem gaat staan, drukt dat de economische groei, daarover bestaan geen misverstanden'', zei onderdirecteur Taco van Hoek van het CPB in een toelichting.

Door de lastenverzwaringen verbeteren de overheidsfinanciën zodat het overheidstekort dit jaar op 2 procent uitkomt. Volgend jaar trekt de economische groei aan tot 2,25 procent, mede door een herstel van de consumptieve uitgaven. Door de hogere economische groei daalt het overheidstekort in 2006 verder tot 1,7 procent van het bbp.

Minister Zalm (Financiën, VVD) heeft herhaaldelijk gezegd dat hij de CPB-ramingen te voorzichtig vindt. Volgens het CPB kan de groei dit jaar hoger uitvallen als consumenten besluiten om hun koopkrachtdaling te compenseren door hun spaargeld aan te spreken.

In 2006 gaat het met de economie over de hele linie beter. Het CPB verwacht niet alleen een herstel van de consumptieve uitgaven door uitblijving van verdere lastenverzwaringen, maar ook als gevolg van aantrekkende investeringen van het bedrijfsleven wegens verbeterde winstgevendheid en verdere groei van de export door voortgaand herstel van de concurrentiepositie.

Na vijf jaar van achterstand trekt de economie volgend jaar bij naar het gemiddelde van de Europese Unie. Maar de doelstelling van de `Lissabon-strategie', een economische groei van 3 procent, raakt steeds meer uit zicht. ,,Drie procent is ambitieus en op de langere termijn onrealistisch'', aldus Van Hoek.

Door de omslag van vergrijzing en krimpende bevolking in Europa daalt de komende decennia het arbeidsaanbod. Ook al zou er sprake zijn van een uitzonderlijk hoge groei van de arbeidsproductiviteit, dan nog kalft de structurele groei in Europa verder af.