Aantal donoren sterk gestegen

Het aantal orgaandonoren is de afgelopen weken met duizenden gestegen. Volgens een woordvoerder van het donorregister in Kerkrade is er sinds het debat in de Tweede Kamer en door campagnes plotseling veel belangstelling voor het onderwerp.

Bij het donorregister kwamen gemiddeld 100 formulieren per dag binnen, maar sinds de discussie in de Tweede Kamer op 8 maart zijn dat er tien keer zoveel. ,,We hebben in de afgelopen twee weken ruim 10.000 formulieren ontvangen'', zegt een woordvoerder. De ervaring leert dat ruwweg tachtig procent van deze registraties positief is. ,,Deze mensen hebben de eerste vraag of ze hun organen beschikbaar willen stellen dus met ja beantwoord'', aldus de woordvoerder.

Na de soms heftige discussie op 8 maart besloot de meerderheid in de Tweede Kamer dat het donorschap toch een vrije keus moet blijven. Een motie van het Kamerlid Kand (SP) om een `geen bezwaa-systeem' in te voeren, werd afgewezen. Daarna richtte minister Hoogervorst (Volksgezondheid, VVD) zich in een advertentiecampagne tot iedereen die nog geen besluit had genomen. Ook diverse betrokken stichtingen, zoals de Nierstichting, deden per advertentie oproepen.

Daarnaast loopt nog een op 18-jarigen gerichte campagne van het Donorregister. Hiervoor zijn 200.000 jongeren benaderd. De resultaten hiervan zullen in mei bekend worden gemaakt. Op dit moment hebben bijna 4.7 miljoen Nederlanders hun keus laten vastleggen bij het Donorregister.