Referendum bij GroenLinks

De leden van GroenLinks gaan in aanloop van de Tweede-Kamerverkiezingen hun lijsttrekker per referendum kiezen. Dit heeft het congres van GroenLinks zaterdag besloten.

Niet iedereen kan zich kandidaat stellen: een commissie toetst kandidaten op kwaliteit en is verplicht te streven naar meerdere personen op de lijst. Volgens het congres is dit democratischer dan de huidige procedure: Femke Halsema werd in 2002 als enige kandidaat gekozen.

In 1994 koos GroenLinks de lijsttrekker ook per referendum. Dat leidde tot het duo-lijsttrekkerschap van Ina Brouwer en Mohamed Rabbae. Een tegenvallende verkiezingsuitslag en ontevredenheid over het duolijsttrekkersschap deed het congres besluiten het referendum af te schaffen.

Halsema hield zich zaterdag bij deze kwestie afzijdig. Zij richtte haar pijlen op de CDA-fractieleider Verhagen, VVD-aanvoerder Van Aartsen en het Kamerlid Wilders. ,,De obsessie met terrorisme en de islam verdringen alle andere onderwerpen.''

Halsema verweet PvdA-voorman Wouter Bos dat hij het voorstel heeft afgewezen van leden van PvdA, GroenLinks en SP om gezamenlijk de komende verkiezingen in te gaan. ,,Wouter peilt te veel en kiest te weinig.'' De zaterdag herkozen partijvoorzitter Herman Meijer heeft weinig vertrouwen in samenwerking met de PvdA. Volgens hem is de afgelopen dertig jaar wel gebleken dat de sociaal-democraten de optie om met `rechts' te regeren nooit zullen uitsluiten. ,,De PvdA wil zich niet links profileren want dan raken ze hun kiezers aan de rechterkant kwijt.''