PvdA: 1,5 miljard lastenverlichting

De PvdA wil dat het kabinet per 1 juli 1,5 miljard euro lastenverlichting verstrekt. Het bedrag kan volgend jaar oplopen tot twee miljard euro.

Dit hebben PvdA-leider Bos en het Kamerlid Crone vanmorgen verklaard. In de opmaat naar de vaststelling van de begroting voor 2006 wil de PvdA de komende weken met de coalitiepartijen over lastenverlichting overleggen.

Per gezin wil de PvdA een korting van 200 euro op de ziektekostenpremies verlenen. Daarnaast moeten werkende ouders met kinderen lastenverlichting krijgen voor kinderopvang. Ook moet het schoolgeld worden afgeschaft en de bezuinigigen in de publieke sector op verpleeghuizen, jeugdzorg en vmbo deels worden teruggedraaid.

Volgens PvdA-leider Bos bestaat hiervoor financiële ruimte omdat het kabinet de afgelopen twee jaar 6,5 miljard extra aan bezuinigingen en lastenverzwaringen heeft doorgevoerd om het tekort terug te dringen tot onder de Europese begrotingsnorm van drie procent. Nu het tekort harder terugloopt dan van `Brussel' wordt verlangd, wil Bos 1,5 miljard van deze 6,5 miljard teruggeven voor lastenverlichting, met name aan de middeninkomens.

,,We geven een deel terug van de lastenverzwaringen die enkel nodig waren om het tekort te verminderen,'' aldus Bos. ,,In ons voorstel gaat het tekort nog steeds omlaag, maar met minder pijn.''

Minister Zalm (Financiën, VVD) voelt volgens een woordvoerder vooralsnog weinig voor het voorstel: ,,De norm voor het begrotingsbeleid is niet een tekort van drie procent, dat is de maximaal toegestane grens. De Brusselse norm is evenwicht of een overschot. Het is waar dat het begrotingssaldo verbetert, maar het is nog lang niet dicht bij evenwicht.''

In een reactie zegt Kamerlid Blok (VVD): ,,Dit is ouderwets socialistisch potverteren. Bos had ook tegen alle Nederlanders kunnen zeggen: `ga eens 200 euro rood staan bij de bank'.'' Volgens CDA'er De Nerée zijn er geen meevallers. ,,Het is makkelijk van Bos om weg te geven wat er niet is. Zo ken ik de PvdA weer. We hebben in 2005 nog steeds een tekort van tien miljard euro.'' D66-fractieleider Dittrich bepleit extra geld voor kinderopvang en de afschaffing van lesgeld.