Kwart miljoen onverzekerden

In Nederland waren in 2004 223.000 mensen niet verzekerd tegen ziektekosten. In 1996 waren dat er nog minder dan 100.000. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. De groep onverzekerden bestaat volgens het CBS uit vier groepen: mensen die zich om pricipiële redenen niet verzekeren (bijvoorbeeld sommige gereformeerden), mensen die hun premies niet betalen en daarom door verzekeraars geweigerd worden, dak- en thuislozen en ten slotte kleine zelfstandigen die de premies te hoog vinden.