Griep: meer doden

De griepgolf van dit jaar heeft in februari ongeveer 800 mensen het leven gekost. Dat conclusie trekt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit een sterftestijging, vooral in het zuiden van het land. Daar overleden 600 mensen meer dan in januari en ook 600 meer dan gemiddeld in februari. De overige 200 `extra' doden vielen boven de grote rivieren. De griep heerste in februari eerst in het zuiden en bereikte pas aan het eind van die maand voluit het noorden.

Een griepgolf veroorzaakt altijd extra sterfte, vooral onder oudere mensen. Het CBS zag een sterftestijging van ruim een kwart bij 80-plussers. Het griepveroorzakende influenzavirus kan pas definitief als boosdoener worden aangewezen als ook de doodsoorzaken bekend zijn. Die zijn voor februari nog niet geanalyseerd. Griep veroorzaakt extra doden aan hartziekten en longontstekingen. De piek van de sterfte ligt een week na de piek van de ziekmeldingen, omdat mensen die aan de griep sterven meestal niet acuut dood gaan, maar met complicaties in het ziekenhuis worden opgenomen en het dan soms niet redden. Winterse sterftepieken gaan meestal samen met influenza-uitbraken of perioden van extreme koude. Een zomerse sterftepiek hangt doorgaans samen met een hittegolf.