CDA en VVD willen verbod op Iederwijs

Coalitiepartijen CDA en VVD willen dat minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) Iederwijs-scholen verbiedt. Volgens de partijen wordt op deze particuliere scholen nauwelijks onderwijs gegeven.

De partijen zeggen geschokt te zijn door de snelle opkomst van Iederwijs. Sinds 2002 zijn negentien van deze scholen gesticht. Inmiddels hebben ze samen meer dan vierhonderd leerlingen. Honderden leerlingen staan op een wachtlijst. Er zijn dertig Iederwijs-scholen in oprichting. Volgens een telling van het ministerie van Onderwijs telt Nederland op dit moment 48 particuliere scholen. Twee jaar geleden waren dat er circa vijftien.

Volgens Kamerlid J. de Vries (CDA) is minister van der Hoeven laks in de aanpak van Iederwijs. Een wetsvoorstel om het toezicht op particuliere scholen aan te scherpen, laat al bijna twee jaar op zich wachten. De Vries wil morgen uitleg van de minister. Volgens hem heerst er op Iederwijs-scholen ,,een sfeer van: alles mag, niets moet''.

Iederwijs-scholen gaan uit van de interesses van kinderen. Leerlingen mogen daarom zelf aangeven wat zij willen. Ook mogen zij meebeslissen over het beleid van de school. Volgens de oprichters van Iederwijs hebben kinderen geen vaste lesstof of voorgeschreven toetsen nodig.

Kamerlid De Vries eist dat Van der Hoeven de Iederwijs-scholen verbiedt nog langer les te geven. Hij krijgt steun van de VVD-fractie. PvdA en D66 zijn ook bezorgd, maar willen eerst een onderzoek.

Minister Van der Hoeven wijst de kritiek van de hand. Volgens haar woordvoerder heeft zij de afgelopen tijd veel met particuliere scholen gepraat om tot een afgewogen plan te komen. Verbieden is niet aan de orde, laat zij weten.

Zij is bezig een wetsvoorstel voor te bereiden om de stichting van particuliere scholen te bemoeilijken en de controle te verscherpen. Naar verwachting van het ministerie zal het voorstel rond de zomer naar de Tweede Kamer gaan. Zo moeten scholen die niet door de overheid worden bekostigd straks erkenning krijgen van het ministerie van Onderwijs. Nu hebben zij alleen goedkeuring van een lokale leerplichtambtenaar nodig.

Het is de bedoeling dat de Onderwijsinspectie toezicht gaat houden op de kwaliteit van privé-scholen. Nu kijkt zij alleen naar aspecten als het gebouw en de bevoegdheid van leraren. Privé-scholen krijgen geen geld van de overheid maar worden volledig betaald door de ouder. Dit weekeinde uitte hoofdinspecteur L. Henkens in deze krant zijn bezorgdheid over Iederwijs. ,,We mogen het onszelf aanrekenen als het toezicht niet verandert en over zes jaar blijkt dat er kinderen met grote achterstanden van de Iederwijs-scholen komen.'' De inspectie is bezig met projecten om te bepalen of er voor Iederwijs een alternatieve vorm van toezicht mogelijk is.

WWW.NRC.NL reportage Zaterdags Bijvoegsel over Iederwijs