Bestuur AVRO weg na kritisch rapport

Het bestuur van de AVRO is zaterdag afgetreden. Dat gebeurde tijdens een vergadering van de verenigingsraad, het hoogste orgaan van de omroepvereniging.

Aanleiding zijn de resultaten van een onderzoek door een commissie uit de verenigingsraad naar het functioneren van het bestuur. De commissie vindt dat ,,het bestuur van de AVRO de laatste tijd zodanig heeft gefunctioneerd, dat daarmee het AVRO-belang niet gediend wordt''. Het onderzoeksrapport is vertrouwelijk.

De onderzoekscommissie was door de verenigingsraad in het leven geroepen nadat in januari twee bestuursleden, Saskia de Vries en Ineke van der Ouderaa, waren opgestapt. Zij vertrokken uit onvrede met de koers van de meerderheid van het bestuur onder leiding van voorzitter Martijn Sanders. De Vries en Van der Ouderaa verweten het bestuur gebrek aan daadkracht en visie.

De verenigingsraad komt nu tot een soortgelijke conclusie. De verenigingsraad noemt in een persbericht het gebrek aan bestuurskracht en aan communicatie van het bestuur naar de verenigingsraad, het hoogste orgaan bij de AVRO.'' Ook vindt de verenigingsraad de communicatie van het bestuur in de richting van de ondernemingsraad, het managementteam en de directie ,,onder de maat''. De opgestapte voorzitter, Sanders, was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.

Bij de NCRV – die na het aftreden van voorzitter Kees Klop vorige week ook in een bestuurscrisis is geraakt – zijn opnieuw twee bestuurders afgetreden. Dat gebeurde afgelopen weekeinde nadat de vereniging de door Klop gewenste aanscherping van de protestants-christelijke identiteit ,,volledig'' zei te ondersteunen. Dat besluit was voor bestuursleden Lizzy Doorewaard en Afra Wamsteker op hun beurt reden om af te treden.

Klop vertrok nadat de ondernemingsraad van de NCRV en enkele eindredacteuren het vertrouwen in hem hadden opgezegd.