Wolfowitz kiest voor multilateralisme

Hij is zeker niet van plan om de Wereldbank grondig te hervormen, als hij het voor het zeggen krijgt. Paul Wolfowitz, politieke havik in de regering van president Bush, door wie hij is voorgedragen om de Wereldbank te gaan leiden, zegt dat in Le Figaro. De Werledbank is de grootste verstrekker van leningen aan ontwikkelingslanden.

,,Veel mensen praten over mij zonder me te kennen'', aldus Wolfowitz, die als een van de belangrijkste architecten van de Golfoorlog niet erg geliefd is in Europa. ,,Of ze kennen me alleen via karikaturen die soms zeer inaccuraat zijn.'' Hij zegt dat het helemaal niet zijn stijl is om de organisatie waarin hij aantreedt binnenstebuiten te keren. Ook zegt hij zonder politiek program en met een ,,multilaterale benadering'' te willen werken.

Wolfowitz werkte in de jaren negentig met andere neoconservatieve intelectuelen aan een program voor de Verenigde Staten waarin werd voorgesteld om door een forse investering in defensie de suprematie van de VS voor de komende eeuw te garanderen.

,,Ik zou niet de Amerikaanse directeur van de Wereldbank worden, maar de president van de Wereldbank die alle verschillende visies tot een eenheid moet brengen'', aldus Wolfowitz.

Opmerkelijk is dat Europees Commissaris voor ontwikkelingssamenwerking, Louis Michel, Wolfowitz heeft uitgenodigd in Brussel ,,om te luisteren naar zijn ideeën over ontwikkeling, de belangrijkste uitdagingen en zijn visie op de rol van de Wereldbank daarbij''. Non-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met ontwikkelingshulp oefenen druk uit op Europese landen om Wolfowitz af te wijzen. De kans daarop lijkt echter klein.