Websites overheid genomineerd voor prijs

In totaal vijftien websites van de overheid zijn genomineerd voor de Webwijzer Award 2005. Deze onderscheiding is bedoeld voor overheidsinstanties die zich digitaal onderscheiden. De Award wordt toegekend door burger@overheid, een onafhankelijk forum dat de kwaliteit van de digitale overheid wil stimuleren. Het is een initiatief van en wordt gefinancierd door de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing. Deze minister, Thom de Graaf, maakt volgende week de winnaars bekend.

Ook wordt dan bekend wie de Webflop krijgt, een `onderscheiding' voor een website die achterloopt bij anderen. Het centrale thema voor de Webwijzer Award is dit jaar de mate waarin zelfredzaamheid van de burger digitaal wordt ondersteund.

De Award kent twee prijzen. De eerste is een vakjuryprijs, waarvoor tien websites zijn genomineerd. Zeven nominaties zijn voortgekomen uit de jaarlijkse `Overheid.nl Monitor', en die zijn aangevuld met drie genomineerden die door juryleden zelf zijn voorgedragen.

De andere prijs is een publieksprijs. Burger@overheid betrekt burgers bij het beoordelen van hun overheid. Een eigen publiekspanel – ruim 2.300 personen die representatief zijn voor de internettende Nederlander – heeft zich uitgesproken over een lijst van tien genomineerden. De helft daarvan komt uit de `Overheid.nl Monitor', de andere helft is voorgedragen via de website van burger@overheid, www.burger.overheid.nl, waar mensen de afgelopen maanden hun stem konden uitbrengen. Beide prijzen bestaan uit een bedrag van 10.000 euro, te besteden aan de verdere verbetering van de website. De Webflop wordt gehonoreerd met drie dagen gratis advies om de website te verbeteren.

Vijf overheidssites zijn zowel voor de vakjury- als voor de Publieksprijs voorgedragen: het Agentschap SZW, een instantie die subsidieregelingen op sociaal-economisch terrein uitvoert, onder andere die van het Europees Sociaal Fonds (agentschap.szw.nl), het Centraal Bureau voor de Statistiek (www.cbs.nl), de gemeente Assen (www.assen.nl), het ministerie van Economische Zaken (www.minez.nl) en de provincie Noord-Holland (www.noord-holland.nl). De volledige lijst van genomineerden is te vinden op www.burger.overheid.nl.

De genomineerde sites onderscheiden zich veelal door een heldere en toegankelijke opbouw. Op de website van de gemeente Assen bijvoorbeeld zijn via het `digitaal loket' slechts vijf muisklikken nodig om er achter te komen dat men voor het aanvragen van een rijbewijs persoonlijk naar het stadhuis moet komen.

www.burger.overheid.nl

    • Hans van Laarhoven