Vleesvarkens groeien sneller in gekoelde stallen

Vleesvarkens hebben in de zomer vaker last van een te warme stal dan boeren denken. Al vanaf ongeveer 17 graden gaan ze verkoeling zoeken door uit elkaar te gaan liggen, zich in hun urine te wentelen, en op de roosters te gaan liggen. En vanaf 22 graden gaan ze sneller ademhalen; ze gaan dan ook minder goed eten, en ze groeien minder goed. Dat blijkt uit onderzoek van de Vietnamese Thuy Huynh, die 14 maart promoveerde aan de Wageningen Universiteit.

Varkens hebben het sneller warm dan andere landbouwhuisdieren omdat ze niet kunnen zweten. Vleesvarkens in de intensieve veehouderij produceren nog eens extra veel warmte omdat ze zo snel groeien en zo dicht op elkaar zitten. Varkenshouders proberen op warme dagen wel hun stallen koel te houden door extra te ventileren, maar koeler dan buiten kan het nooit worden. En op hoogte van de varkens is het meestal warmer dan op de hoogte waar de stalthermometer hangt, zodat boeren niet altijd in de gaten hebben hoe warm de varkens het hebben.

Huynh wilde erachter komen vanaf welke temperatuur varkens precies verkoeling gaan zoeken en hun lichaam aanpassen. Daartoe registreerde ze gedrag, water- en voeropname, ademhalingssnelheid en lichaamstemperatuur van 12 groepen van tien vleesvarkens, bij een geleidelijk stijgende temperatuur van 16 tot 32 graden. Ze zag toen onder andere dat het aantal varkens dat op de open roostervloer in het mestgedeelte ging liggen, toenam bij stijgende temperatuur. Als gevolg daarvan belandde vanaf zo'n 21 graden steeds meer mest op de betonnen ligvloer inplaats van op het rooster, waardoor het hok vervuilde.

Huynh toonde vervolgens aan dat vloerkoeling leidt tot minder hokbevuiling, betere voeropname en betere groei. Haar varkens op de met water gekoelde vloeren kwamen in de zomer dertig gram per dag meer aan dan haar varkens op ongekoelde vloeren.

De onderzoeker bekeek ook hoe 60 varkens van een Westers ras in een Vietnamese houderij reageren op tropische temperaturen, dit in stallen met en zonder koelsysteem. Ook deze varkens gingen uit elkaar liggen, sneller ademhalen en minder eten als ze het te warm kregen. En ook daar groeiden de varkens beter als de hokken werden gekoeld. In Vietnam deed Huynh dit evenwel niet met dure vloerkoeling, maar door ze gewoon met water te sproeien.

    • Marianne Heselmans