Verkoop stukken Haags museum is verheugend

Het is verheugend te lezen dat de weg voor musea nu eindelijk vrij is om depotstukken te verkopen, blijkens `Gemeentemuseum Den Haag veilt 120 werken' (NRC Handelsblad, 8 maart). Als er inderdaad geen belangstelling is van de zijde van andere musea, waarom dan tot in lengte van jaren kunstwerken buiten ieders zicht en bereik houden? Op deze wijze krijgen de stukken een nieuw leven! Overigens heeft een vroegere directeur van het Gemeentemuseum in de jaren vijftig ook al enkele stukken uit de collectie verkocht die nooit uit het depot kwamen. De opbrengst kwam toen ten goede aan de aankoop van een schilderij van Mondriaan.

In de bestandscatalogus van 1935 staat bijvoorbeeld een schilderij van Reinier van der Laeck, `De bewening van Adonis' dat in 1978 weer opdook op een veiling van Christie's in New York en zich momenteel in particulier bezit bevindt. Toen moest alles echter nog stiekem geschieden; dat is nu gelukkig voorbij.

    • Drs. G.J. van der Meer Mohr