Tweeverdieners versus alleenverdieners

Wat doet de Belastingdienst als je ten onrechte premies aftrekt van de inkomstenbelasting? En arbeidsongeschikten kunnen hun werkgever aansprakelijk stellen.

Laatst ging het in deze rubriek over het pensioentekort bij tweeverdieners. Dit ontstaat doordat pensioenfondsen uitgaan van een franchise die overeenkomt met 100 procent AOW. Hierdoor krijg ik het idee dat hetzelfde salaris als dit door een alleenverdiener verdiend wordt een hoger pensioeninkomen geeft dan wanneer het door twee personen verdiend wordt. Als dit klopt is dit voor stellen een factor om rekening mee te houden. Een factor die evenwichtige arbeidsparticipatie van tweeverdieners behoorlijk ontmoedigt.

(C.v.B.)

Tja. In zekere zin hebt u gelijk. Als iemand jaarlijks 50.000 euro verdient en de franchise is 10.000 euro, dan bouwt hij pensioen op over 40.000 euro. Als twee partners jaarlijks elk 25.000 euro verdienen, dan bouwen ze elk pensioen op over 15.000 euro. Samen bouwen ze dan over 30.000 euro pensioen op. Bovendien sluit het pensioen van de alleenverdiener naadloos aan op de AOW-uitkering die hij en zijn partner krijgen. Bij tweeverdieners sluit het pensioen zelden aan op de AOW, omdat er nu twee keer rekening is gehouden met een franchise van 100 procent.

Maar deze pensioennadelen wegen volgens mij niet op tegen de voordelen die tweeverdieners hebben. Om te beginnen houden zij maandelijks netto meer over dan de alleenverdiener. Per persoon verdienen ze minder, dus ze vallen in een lager belastingtarief. Bovendien hebben ze allebei recht op belastingkortingen voor werkenden, zoals de arbeidskorting en – als ze kinderen hebben en zorg en arbeid combineren – de combinatiekorting. Van hun hypotheekrente zien ze minder belasting terug dan de alleenverdiener. Daar staat echter tegenover dat ze aan het eigenwoningforfait ook minder kwijt zijn.

Maar het allerbelangrijkste is dat ze elk een eigen inkomen hebben en straks ook een eigen pensioen. Na een scheiding zijn ze niet afhankelijk van alimentatie of bijstand, en na overlijden niet van een nabestaandenpensioen.

    • Wilma van Hoeflaken