Stewards?

In de nieuwe competitieopzet voor het betaald voetbal (met play-offs) worden in en rondom stadions stewards in plaats van politieagenten ingezet. Een goed plan gelet op de veiligheid?

Cees den Bakker, woordvoerder Raad van Hoofdcommissarissen: ,,De eerste verantwoordelijkheid voor de veiligheid in en rondom het stadion ligt bij de clubs. De clubs moeten zelf een aantal maatregelen nemen rond een wedstrijd, zoals een goede toegangscontrole. De politie is geen portier. Stewards spelen daarbij een rol en kunnen `beginnende brandjes' blussen. Vergelijk met het met de brandweer, die bel je pas bij een uitslaande brand. Het geweldsmonopolie blijft bij de overheid. De politie gaat ook niet weg. Als het in of rond een stadion uit de hand loopt, dan kan altijd de politie worden gebeld. In het overleg tussen burgemeester, politie en clubs kun je zaken van tevoren inschatten. Als de burgemeester spanningen ziet rond een wedstrijd en de club heeft er alles aan gedaan, kan de politie paraat blijven.''

Marcel Winkelman, vice-voorzitter Samenwerkende Organisatie Voetbal Supporters (SOVS): ,,Als de wedstrijdorganisatie er niet onder lijdt, hebben wij geen probleem met de inzet van stewards. Wij zijn voorstander van minder politie in het stadion en maken ons geen zorgen over de veiligheid. Stewards worden getraind met lastige mensen om te gaan en doen nu ook al de kaartcontrole en fouilleringen. Bij calamiteiten kun je altijd de politie bellen. Schending van privacy (VNG wil dat clubs beschikken over pasfoto's van seizoenkaarthouders, red.) is ons grootste probleem met de nieuwe opzet. Normale supporters krijgen zo met maatregelen te maken die bedoeld zijn voor relschoppers.''

Marcel Tielen, woordvoerder Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): ,,Er zullen meer stewards moeten komen en je moet ze instrumenten in handen geven om hun werk te kunnen doen. Het gaat ons om het verzamelen van pasfoto's van seizoenkaarthouders. Zo kun je makkelijker mensen opsporen en stadionverboden makkelijker handhaven. Uitgangspunt is dat de clubs zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid binnen het stadion en niet primair de gemeente. In principe verdwijnt de politie uit het stadion. Een `burgerarrest' (aanhouding van fan door steward, red.) en overdracht aan de politie is eventueel mogelijk, vergelijk het met de horeca. Het handhaven van openbare orde blijft de verantwoordelijkheid van burgemeester en politie. Voor en na de wedstrijd, bij het ingaan en verlaten van het stadion, blijft de politie aanwezig.''

Bert van Oostveen, manager competitiezaken KNVB: ,,De burgemeester blijft verantwoordelijk voor de openbare orde en als die het toch nodig vindt, wordt er politie ingezet. Maar het uitgangspunt is dat bij geen enkele wedstrijd politie aanwezig is en dat de clubs primair zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in en nabij het stadion. Denk aan de inzet van een combinatie van stewards en beveiligingspersoneel, afhankelijk van de plek in het stadion. Clubstewards hebben een kwaliteitsslag gemaakt, maar de kwaliteit kan beter. Vorig jaar zijn we een cursus voor stewards gestart met zaken als crowd management.''

Justin Coetzee, manager algemene zaken (onder meer veiligheid) voetbalclub RKC Waalwijk: ,,Het werven van stewards loopt niet soepel vanwege het risico van het werk en omdat je mensen met hart voor de club moet hebben. Voor de veiligheid in het stadion werken we al uitsluitend met stewards en dat gaat perfect. Voor calamiteiten hebben we korte lijnen met de politie. Maar het is geen goede oplossing als stewards ook buiten het stadion verantwoordelijk zijn voor veiligheid. Stewards kunnen de politie buiten het stadion alleen ondersteunen. Je moet voorkomen dat stewards in conflictsituaties terechtkomen. Op korte afstand van het stadion moet altijd politie aanwezig zijn.''

    • Pieter de Vries