Scholieren kiezen niet voor geschiedenis, ze moeten

Met het onderkopje `Meer scholieren kiezen vak geschiedenis' slaat NRC Handelsblad op 10 maart de plank behoorlijk mis. Het is inderdaad zo dat meer leerlingen eindexamen doen in het vak geschiedenis, maar dit wordt volledig veroorzaakt door de verplichte aanwezigheid van dit prachtige vak in twee van de vier profielen waar wij in de tweede fase mee te maken hebben. Zo is bij ons op school het aantal leerlingen dat eindexamen geschiedenis doet op de havo met een factor 4 toegenomen. Dat heeft niets met een toegenomen belangstelling voor het vak te maken. Helaas leidt het er wel toe dat driekwart van de leerlingen ongemotiveerd is, zij hadden het immers niet gekozen als er keuzevrijheid was. Dat opgeteld bij de halvering van het aantal uren dat wij op de havo les mogen geven in geschiedenis en het gelijk blijven van de exameneisen heeft het hedendaagse geschiedenisonderwijs het meeste weg van sjorren aan een dood paard.

Het artikel van de heer Klein, `Dappere docent', (23 februari) was mij dan ook op het lijf geschreven. Gelukkig zijn er dan van die pareltjes, bij mij in de klas, maar ook op de opiniepagina van 10 maart (Lucas Cornips), waardoor ik nog altijd met graagte les geef in het mooiste vak van de wereld.

    • Docent Geschiedenis
    • Mw.Drs. W.T.A. van de Beek