Schermen HSL-zuid verstevigd

Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) laat de fundering van de geluidsschermen langs de hogesnelheidslijn-zuid op enkele plaatsen verstevigen.

De verankering van de geluidsschermen is op sommige plaatsen niet stevig genoeg om er zeker van te zijn dat het metaal van de schermen bestand is tegen de druk en de zuigkracht van de treinen, zo is gebleken uit onderzoek van het in Duitsland, waar al snelle treinen rijden. De kosten van de operatie worden geraamd op miljoenen euro's.

Het bedrag zal volgens een woordvoerder van minister Peijs worden onttrokken aan de zogenoemde risicoreservering, een fonds met één miljard euro waaruit tegenvallers kunnen worden betaald. De hersteloperatie betreft vooral de locaties waar de hogesnelheidslijn de maximale snelheid bereikt, namelijk driehonderd kilometer per uur.

Het is de tweede keer dat er iets mis blijkt te zijn met de geluidsschermen. Vorig jaar besloot minister Peijs de glazen schermen te voorzien van strepen, om te voorkomen dat vogels zich tegen de transparante schermen te pletter vliegen.

Na de bouw bleek dat in ruim een half jaar tijd enkele duizenden vogels waren omgekomen door botsingen met de `wanden des doods'. Het aanbrengen van strepen heeft het rijk volgens schattingen ongeveer vijftien miljoen euro gekost.