Onterechte aftrekpost

In december 1989 kocht ik een Royal Future levensverzekering. In die maand betaalde ik 20.000 gulden en verplichtte ik mij tot een jaarlijkse premiebetaling van 2.000 gulden gedurende ten minste twaalf jaar. Over het eindkapitaal kan ik inmiddels reeds enkele jaren beschikken, maar ik laat het tot nu toe rustig doorgroeien. Op 31 december 1991 kocht ik bij Nieuw Rotterdam eveneens een levensverzekering. Ik betaalde in 1991 20.280 gulden en vervolgens tot en met 2004 een jaarlijkse premie van 4.280 gulden. De polis vermeldt als einddatum 31 december 2005, maar kan desgewenst worden verlengd. Gedurende enkele jaren heb ik de premies ten onrechte afgetrokken van de inkomstenbelasting. De Belastingdienst heeft die aftrekposten toen geaccepteerd. Zal de belastingdienst de eindkapitalen bij uitkering alsnog gaan belasten wegens het feit dat in het verleden enkele jaren ten onrechte premie werd afgetrokken, of wordt deze zaak op een andere wijze rechtgezet?

(W.W.)

Wat denkt u zelf? Als u ten onrechte aftrekposten claimt, kan de Belastingdienst u behalve naheffingen ook een administratieve boete opleggen. Als de termijn hiervoor verstreken is, kunt u strafrechtelijk vervolgd worden. Toevallig heeft de Belastingdienst dit jaar lijfrenteuitkeringen als speciaal controlethema, dus het risico dat u tegen de lamp loopt is best groot. Als u zelf contact opneemt met de Belastingdienst, is de inspecteur meestal soepel en valt het waarschijnlijk wel mee met de boete. Maar de naheffingen moet u natuurlijk wel betalen, plus de heffingsrente.

    • Wilma van Hoeflaken