`Liever met pillen dan een plastic zak'

Iedereen heeft er recht op om menswaardig te sterven, vindt T.Vink van De Einder. ,,Alleen moet de doodswens doordacht zijn. En daar is de zelfdodingsconsulent voor.''

Wat rechtvaardigt zelfmoord in de ogen van zelfdodingsconsulent Ton Vink uit Velp? ,,Er is maar één persoon die over het eigen leven mag beschikken'', zegt Vink die meer dan zes jaar voor De Einder adviseert. ,,En dat ben jezelf.''

U bent een individualist pur sang.

,,Nee, een leven is verweven geraakt met leven om je heen. Maar uiteindelijk behoort het leven alleen aan jezelf toe.''

Maar mensen met een doodswens kunnen een verkeerde beslissing nemen.

,,Ook daar hebben mensen het recht op. Ook dat is aan hen. Maar een keuze moet doordacht zijn. En daar is de zelfdodingsconsulent voor. Die fungeert als klankbord. Die wijst mensen met een doodswens eerst nadrukkelijk op alternatieve oplossingen, waarbij we iemands wil wel nadrukkelijk blijven respecteren. De consulent probeert mensen ook bewust te maken van het leed dat zelfdoding in hun omgeving aanricht. En dat doen we bij voorkeur in persoonlijke gesprekken, vis-à-vis. Dan voorkom je eenrichtingsverkeer. Want een computer praat niet terug.''

Toch heeft u ook anonymi geadviseerd.

,,Ja. Omdat mensen recht hebben op een menswaardig sterven.''

Wat is `menswaardig' sterven?

,,Niet de plastic-zakmethode.''

Pardon?

,,We beschikken als zelfdodingsconsulenten van Stichting de Einder over een brochure. Iedereen die ons belt met een doodswens adviseren we die door te nemen, daarna praten we pas verder. Zo bouw je een barrière in tegen impulszelfdoding en mensen die in de duisternis van een diepe depressie overgaan tot zelfdoding.

,,In die brochure staat ook de plastic-zakmethode. Als je het goed doet, werkt het. Maar er zitten risico's aan. Je moet er veel mee oefenen, wil het lukken. En als het misgaat, word je weer wakker. Daarom bespreek ik liever een overdosis medicijnen.

,,Barbituraten, opiumhoudende pijnstillers en antimalariamiddelen in combinatie met slaapmiddelen. ''

Maar u bent geen apotheker.

,,Suïcideconsulenten raadplegen daarvoor onder meer een publicatie van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek naar Zorgvuldige Zelfdoding, geschreven door psychiater Chabot en twee andere medici. Er staat waardevolle informatie in over de benodigde medicijnen, verdeeld over categorieën, en de manier waarop iemand dat moet toepassen. Zo moet je bijvoorbeeld eerst gedurende 48 uur zes keer antibraakmiddelen slikken voordat je de cocktail in een bakje vla moet nuttigen.''

Bent u bij de zelfdoding aanwezig?

,,Het is een verstrekkende beslissing. Dus als mensen het vragen, doe ik dat, dit jaar twee keer. Dan verleen ik morele steun. Een glaasje water geven is al strafbaar.''

Na een zelfdoding vindt lijkschouwing plaats. Wordt u nooit als verdachte opgeroepen?

,,Ja, dat is me overkomen. Maar ik ben er nooit door in de problemen gekomen. Ik overhandig altijd mijn verslag met bijlagen voor in het proces-verbaal.''

U helpt individuen. Helpt u ook de maatschappij?

,,Ja. Als mensen niet aan medicijnen kunnen komen, maken ze de gang naar de trein. En dan loopt ook een volstrekt onbekende een zwerend trauma op.''

    • Wubby Luyendijk