Lagere OZB door traplift

Voorzieningen die ouderen en gehandicapten in hun huis aanbrengen kunnen tot een lagere waardering leiden voor de WOZ (Wet Onroerende Zaken). Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden beslist.

De WOZ vormt de basis voor de aanslagen in de gemeentelijke onroerendgoedbelasting en de inkomensbijtelling voor de eigen woning in de inkomstenbelasting. De taxaties, die de afgelopen weken zijn verstuurd, hebben tot onrust geleid omdat ze ten opzichte van vorig jaar fors zijn gestegen. In de gemeente Rotterdam was de stijging van de woonlasten bijvoorbeeld 50 procent.

De bewoners van ruim 300.000 huizen in Nederland hebben vanwege een handicap ingrijpende voorzieningen in hun huis aangebracht. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het installeren van een traplift of de aanleg van een hellingbaan voor een rolstoel. De doorsnee koper van een dergelijk huis haalt die voorzieningen eruit. Daardoor betaalt hij minder voor zo'n huis dan voor een overigens identieke woning. Die waardevermindering is vrijwel nooit verdisconteerd in de onlangs verstuurde taxaties voor de WOZ. De reden is dat deze waardedrukkende aanpassingen niet van buitenaf zichtbaar zijn.

De bewoner van een huis met dergelijke voorzieningen die op deze grond bezwaar maakt tegen de taxatie, maakt een goede kans van slagen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof in Leeuwarden. Voor een bezwaarschrift tegen de WOZ-taxaties heeft men zes weken de tijd.

In het berechte geval was een huis op 225.000 euro getaxeerd. De taxateur had er geen rekening mee gehouden dat de bewoner voor 30.000 euro verbouwingen had laten uitvoeren. De bewoner van dit huis was door reuma op een rolstoel aangewezen. De gemeente Leeuwarden vond dat, ook bij herbeoordeling, geen reden om de taxatiewaarde te verminderen. Belastingrechter mr. J.W. Keuning tikte de gemeente op de vingers. Hij stelt de taxatiewaarde 25.000 euro lager vast. Overigens liet de rechter niet alle aanpassingen meetellen voor de waardevermindering. Het verplaatsen van de slaapkamer en de badkamer naar de benedenverdieping vermindert volgens hem de verkoopwaarde niet. Uit de uitspraak blijkt overigens dat het waardedrukkend effect van bijvoorbeeld een traplift of het verbreden van de deurposten makkelijk hoger kan zijn dan voor de verbouwing werd uitgegeven.

    • Aertjan Grotenhuis