`Kunstbudget EU omhoog'

Het bedrag dat de Europese Unie jaarlijks over heeft voor cultuur moet worden verhoogd van zeven cent naar 70 cent per inwoner. De vertienvoudiging komt neer op een budget van 315 miljoen euro. Deze wens van de Europese Culturele Stichting (ECS) en het European forum for the Arts and Heritage (EFAH) heeft afgelopen week een goed onthaal gekregen bij leden van de Europese Commissie en het Europees Parlement in Brussel.

Volgens de organisaties zou het extra geld onder andere kunnen worden besteed aan ,,het bouwen van artistieke bruggen'' binnen de landen van de Unie, maar ook over de grenzen van de de EU. Ook zou het buitenlandbeleid van de Unie met de extra middelen kunnen worden voorzien van een ,,culturele dimensie''. In hun voorstel zeggen de initiatiefnemers dat de eenheid in verscheidenheid die Europa nastreeft alleen maar tot stand kan komen wanneer er ,,een groter besef van en bekendheid met elkaars cultuur gerealiseerd wordt''.

Op een bijeenkomst in het Europees Parlement waar de plannen deze week werden gepresenteerd zei de Slovaakse Eurocommissaris Jan Figel (Onderwijs en Cultuur) dat cultuur kan bijdragen aan het versterken van de betrokkenheid van burgers bij Europa. ,,Mensen worden nu eenmaal niet verliefd op markten'', aldus Figel. Fractievoorzitter Hans-Gert PÖttering van de christen-democratische Europese Volkspartij, de grootste vertegenwoordiging in het Parlement, noemde meer geld voor cultuur onontbeerlijk om mensen van verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Ook vanuit socialistische en liberale hoek werd de roep om meer geld onderschreven.

Het zijn de regeringen van de lidstaten die uiteindelijk zullen moeten beslissen over de hoogte van het Europese cultuurbudget. Op dit moment wordt binnen de EU onderhandeld over de begroting voor de jaren 2007-2013. De Europese cultuurbegroting bedraagt nu 34 miljoen euro. ,,Een schamel bedrag als je het vergelijkt met de 55 miljoen euro die jaarlijks met de begroting van het Amsterdamse Muziektheater is gemoeid'', aldus de samenwerkende cultuurorganisaties.