Kabinet: splitsing energiebedrijven

De energiebedrijven moeten hun netwerken en hun commerciële activiteiten uiterlijk in 2007 hebben gesplitst. De commerciële activiteiten mogen worden verkocht, maar de netwerken blijven in publieke handen.

Het kabinet heeft dit voorstel van minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) gisteren overgenomen, ondanks een zware lobby op het laatste moment van de energiesector. De energiebedrijven – Nuon, Essent, Eneco, Delta – verzetten zich tegen opsplitsing en willen in hun geheel geprivatiseerd kunnen worden. Nu zijn ze nog in handen van lagere overheden: gemeentes en provincies. Deze willen hun aandelen in de voormalige gemeentelijke nutsbedrijven graag verzilveren.

Brinkhorst noemde de splitsing een ,,heel ingrijpende maar noodzakelijke maatregel''. Volgens hem is dit het beste voor de consumenten en voor de waarborging van het publieke belang. Consumenten stelde hij gunstiger prijzen, minder kansen op stroomuitval en betere regelgeving in het vooruitzicht. Hij verwacht niet dat energiebedrijven na de gedwongen splitsing minder zullen investeren in nieuwe elektriciteitscentrales.

Het juridische eigendom van de energiebedrijven is op last van de Europese Unie al gesplitst. Het wetsvoorstel van Brinkhorst heeft betrekking op het economische eigendom.

De leveringsbedrijven mogen worden verkocht aan elke gegadigde die zich meldt. Brinkhorst ziet geen problemen als dit Europese energiebedrijven zijn die zelf niet zijn opgesplitst.

De netwerken blijven vooralsnog in handen van de lagere overheden, maar Brinkhorst sluit niet uit dat na 2007 een minderheidsbelang wordt verkocht aan pensioenfondsen of verzekeraars. Netwerken geven stabiele, zekere rendementen.

[Vervolg ENERGIEBEDRIJVEN: pagina 25]

Energiebedrijven

`Het licht gaat straks uit'

[vervolg van pagina 23]

De minister haalde uit naar de `casino-mentaliteit' van de energiebedrijven die zich in het verleden in lucratieve, branchevreemde financiële activiteiten hebben gestort. Hij had ook kritiek op de ondoorzichtigheid van de kruisfinanciering tussen het netwerk- en het leveringsbedrijf binnen energiebedrijven.

De vier energiebedrijven reageerden gisteren strijdlustig op het kabinetsbesluit. In een gezamenlijke verklaring schreven ze dat het kabinet ,,slordig omgaat met het belang van de Nederlandse energievoorziening''. Volgens de energiebedrijven riskeert het kabinet dat op de lange termijn het licht niet blijft branden. Voorts waarschuwen ze dat de Nederlandse bedrijven ,,hapklare brokken worden voor buitenlandse concerns met hoofdkwartieren in München of Parijs''. Aangezien geen ander Europees land een splitsing doorvoert zoals Brinkhorst wil, staan de minister en het kabinet volgens de energiebedrijven ,,met de rug naar Europa''.

De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen de energiebedrijven, Economische Zaken en de Dienst Uitvoering en Toezicht Energie (DTe) van het ministerie. Een akkoord waarbij de bedrijven verbetering van de marktwerking toezegden leek binnen bereik, maar de energiebedrijven wilden geen splitsing accepteren en Brinkhorst wilde daar niet van afzien. ,,Het was zoeken naar de kwadratuur van de cirkel'', zei hij gisteren. Niettemin verwacht hij geen `oorlog' met de energiebedrijven. ,,Tussen gentlemen blijft altijd een goede verstandhouding mogelijk.''