Handvatten

Om op één en dezelfde bladzij (W&O 5 maart) een brief aan te treffen waarin een leraar zich beklaagt over de aandacht voor de spelling van het Nederlands en een artikel waarin een redacteur meent dat het meervoud van handvat handvaten is, bewijst het gelijk van de schrijver van de ingezonden brief op heldere wijze. Amusant is natuurlijk dat de zetterij gemeend heeft deze taalfout in rood af te moeten drukken; vanouds is dit de kleur die leraren voor correctie gebruiken.

    • J.J. van Kampen. Terneuzen