Hadden we nog maar het `onbehagen van de vrouw' 2

Christien Brinkgreve en Egbert te Velde eindigen hun interessante beschouwing over competitiecultuur en vrouwenemancipatie met de vrees uit te spreken dat er in Nederland niet genoeg kinderen zullen worden geboren om de verzorgingsstaat in stand te houden. Het is jammer dat hun analyse zich beperkt tot land en volk van Nederland.

Gelukkig ziet het er naar uit dat in deze eeuw een einde zal komen aan de wereldbevolkingsgroei. Er zullen dan inmiddels wel ongeveer 9 miljard aardbewoners zijn in plaats van de huidige 6miljard. In sommige landen is nu al sprake van een sterke daling van het aantal inwoners. Zo neemt het bevolkingsaantal van Rusland ieder jaar met ongeveer 800.000 af. Het zou het Nederlandse volk sieren als het een bijdrage zou leveren aan de stabilisering en zo mogelijk verkleining van de wereldbevolking. En hoe moet het dan verder met de verzorgingsstaat? Wel, er zijn genoeg jonge buitenlanders die hier graag willen blijven of komen en hun bijdrage aan de verzorgingsstaat willen leveren. Kortom, laat minister Verdonk haar toelatingsbeleid verruimen.

    • Egbert Tellegen