`Europa en Moskou eens over Iran'

De leiders van Frankrijk, Duitsland, Spanje en Rusland hebben gisteren in Parijs gezegd dat ze alle vier het verlangen delen dat Iran stopt met het ontwikkelen van nucleaire wapens.

De Franse president Jacques Chirac zei na afloop van de ontmoeting tussen de vier regeringsleiders dat er geen tegenstrijdigheid is tussen Ruslands medewerking aan Iran en Europa's onderhandelingen met Iran over zijn wapenprogramma. Chirac ontving Gerhard Schröder, José Luis Rodríguez Zapatero en Vladimir Poetin voor een topconferentie. Ze spraken behalve over Iran ook over Libanon, Irak en de Russische schuldenkwestie.

Er bestaat al lange tijd onenigheid tussen Europa (terzijde gestaan door de VS) en Moskou over het wapenprogramma van Iran. Eind februari tekenden Rusland en Iran nog een nucleair akkoord dat voorziet in levering van Russische splijtstof aan Iran. Poetin zei gisteren dat, hoewel zijn land Iran bijstaat in het wapenprogramma, Teheran ,,moet tonen dat het het verwerven van nucleaire wapens volledig afwijst''.

Het contract dat Moskou en Teheran vorige maand sloten betreft de levering van splijtstof voor een Iraanse kernreactor in aanbouw. De eerste levering zal halverwege 2006 plaatsvinden. Het akkoord voorziet uitdrukkelijk in terugname van de gebruikte splijtstof door Rusland. Dit sluit volgens waarnemers misbruik van plutonium uit. Amerika is fel gekant tegen het atoomprogramma van Teheran.

,,We hebben er allemaal belang bij dat Iran geen nucleaire wapens heeft'', zei de Duitse bondskanselier Schröder. ,,Ze moeten die niet produceren. Ze moeten die niet bezitten. Maar niemand kan ontkennen dat een land het recht heeft om nucleaire energie te hebben voor civiele en vreedzame doeleinden.''

Tijdens de mini-top hebben de vier regeringsleiders zich ook uitgesproken voor een totale terugtrekking van Syrië uit Libanon.

Terwijl Poetin op het Elysée te gast was demonstreerden ruim driehonderd mensen in de straten van Parijs ,,tegen de misdaden van het Kremlin in Tsjetsjenië''. Tsjetsjenië was ook onderwerp van gesprek, maar hierover zijn na afloop geen inhoudelijke mededelingen gedaan.