Een premiekorting voor orgaandonoren kan helpen

Werner Brouwer bepleit in NRC Handelsblad van 9 maart donoren voor te trekken, zoals door minister Hoogervorst is voorgesteld. Voor de goede werking moet aan twee voorwaarden zijn voldaan, te weten de kansperceptie om ooit zelf een orgaan nodig te hebben moet worden vergroot en dit kan door het prikkelen van het eigenbelang door een voorrangssysteem en een mogelijke toename van donoren leidt tot meer donororganen en het ook eerder helpen van niet-donoren.

Ik voeg daaraan de gedachte toe donoren een geringe bonuskorting op de ziektekostenpremie aan te bieden. Een donor draagt immers bij aan verhoging van de kwaliteit van de gezondheidszorg, waarmee een premiekorting op zijn plaats is. Bovendien ontstaat een eenvoudig te registreren, jaarlijks bij de polisverlenging terugkerende positieve keuze, die principiële tegenstanders in hun waarde laat.Of er dan nog veel principiële tegenstanders over zullen blijven, zullen we moeten afwachten, maar principes willen het nog wel eens afleggen tegen pragmatische keuzes en als dat ook hier zo werkt, kan het probleem van het tekort aan donoren wel eens gauw opgelost zijn.

    • E.A. van Munster