Concurrentie tankstations

De concurrentie tussen tankstations op de hoofdwegen blijft nog steeds achter bij die op lokale en regionale wegen. Dat zegt mededingingsautoriteit NMa.

25