Arbeidsongeschikt (2)

Laatst schreef G.S. dat haar man door een bedrijfsongeval arbeidsongeschikt werd. Zijn pensioenopbouw liep gedurende de arbeidsongeschiktheid niet door, omdat hij zijn arbeidsongeschiktheid niet meldde bij het pensioenfonds. U gaf aan dat niet alle pensioenfondsen overgaan tot uitkering als de arbeidsongeschiktheid alsnog wordt gemeld. Als het pensioenfonds medewerking weigert, is er nog een andere mogelijkheid: werknemers kunnen bij een arbeidsongeval in veel gevallen hun werkgever aansprakelijk stellen voor hun schade op basis van artikel 7:658 BW. Deze speciale slachtofferbescherming vervalt bij opzet of bewuste roekeloosheid, maar hiervan is niet snel sprake.

(J.L.)

Een goede tip voor mensen die hun arbeidsongeschiktheid niet hebben doorgegeven aan hun pensioenfonds, waardoor zij de premievrije pensioenopbouw mislopen. Als het fonds dit niet wil repareren en bemiddeling van de Ombudsman Pensioenen op niets uitloopt, is het inschakelen van een (letselschade)advocaat wellicht een mogelijkheid.

    • Wilma van Hoeflaken