Zwijgplicht voor wethouder

Wethouder Marco Pastors (Leefbaar Rotterdam) van Rotterdam heeft een gedeeltelijk spreekverbod gekregen. De gemeenteraad besloot gisteravond dat hij zich niet meer naar eigen goeddunken mag uitlaten over de islam en moslims.

De gemeenteraad sprak bij motie uit dat Pastors (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) zich met uitspraken over de islam moet beperken tot ,,de beleidsterreinen waarvoor hij eerstverantwoordelijke'' is en dat die uitspraken ,,in overeenstemming [moeten] zijn met het voorgestane collegebeleid''.

De door het CDA ingediende motie werd overgenomen door het college (Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD), inclusief Pastors zelf. Burgemeester Opstelten: ,,Wij spreken nu als college met één mond. We maken niet langer onderscheid tussen individuele uitspraken en uitspraken namens het college.''

Wethouder Pastors moest zich in de gemeenteraad verantwoorden voor uitspraken in de gratis krant Metro. Hij zei daarin op de vraag `je gooit ze (de moslims, red.) allemaal op een hoop?': ,,Ja, dat doen de moslims zelf ook als het ze uitkomt.''

Ook waarschuwde hij in het vraaggesprek tegen de opkomst van een moslimpartij. Pastors: ,,In sommige wijken van de stad is meer dan de helft moslim. Stel dat daar een moslimpartij de bijna meerderheid krijgt, en als daar dan ook nog die idioten van GroenLinks of zo politiek correct mee gaan zitten doen, heb je voordat je het weet heel rare taferelen.'' Hij suggereerde dat een deelgemeentebestuur in zo'n wijk dan islamitische wetgeving zou kunnen invoeren, de sharia. ,,Ik denk aan dingen als veelwijverij, eerwraak, gedwongen huwelijken, onderdrukking van vrouwen, nou, dat moeten we natuurlijk niet hebben, hè?''

Wethouder Pastors heeft eerder in de gemeenteraad islamofobe uitspraken terug moeten nemen. Ook gisteren zei hij daar: ,,Generalisaties zijn niet goed. Dat soort dingen mag je niet zeggen.'' Tegelijk zei hij dat de mogelijke invoering van de sharia ,,geen realiteit is, maar wel een mogelijke toekomst, waar we over moeten durven nadenken''.

De voltallige oppositie vond dat op deze manier geen sprake was van excuses. Een motie van wantrouwen werd verworpen met 23 stemmen tegen en 21 voor.