Schade vergoed voor leven met handicap

Een zwaar gehandicapt kind dat als gevolg van een medische fout is geboren, heeft recht op schadevergoeding. Dat heeft de hoogste rechterlijke instantie, de Hoge Raad, vandaag bepaald in de zaak `baby-Kelly'.

Het meisje Kelly werd elf jaar geleden geboren als gevolg van een medische fout. In de familie van de moeder kwamen chromosomale afwijkingen voor. Maar volgens de behandelend verloskundige in het academisch ziekenhuis van Leiden kwam de moeder niet in aanmerking voor prenataal onderzoek, omdat ze jong was en al een gezond kind had. Toen bleek dat het meisje, Kelly, fysiek en mentaal zwaar gehandicapt was, klaagden de ouders het ziekenhuis aan. Eerst namens zichzelf en later, in hoger beroep, ook namens Kelly.

De fysiek en mentaal gehandicapte Kelly (11) krijgt smartengeld voor de immateriële schade die ze lijdt als gevolg van het feit dat ze gehandicapt is geboren. Ze heeft een chromosomale afwijking waardoor ze niet kan praten – pas sinds kort kan ze lopen.

De ouders krijgen de kosten van verzorging en opvoeding van het meisje vergoed, ook na haar 21ste jaar. Ze krijgen ook smartengeld voor de immateriële schade die ze hebben geleden doordat hun zelfbeschikkingsrecht is geschonden. Dit betekent dat de ouders, bij tijdige ontdekking van de handicap, zelf hadden moeten kunnen beslissen of ze tot abortus zouden overgaan. Ook dient het Leids Universitair Medisch Centrum, waar de verloskundige werkzaam is, te betalen voor de kosten van de psychiatrische behandeling van de moeder.

De eis van Kelly heet een `wrongful life' claim, een eis op schadevergoeding wegens een onrechtmatig bestaan. Nederland is hiermee het tweede Europese land waarin de hoogste rechter zo'n eis heeft toegewezen. In Frankrijk is in een vergelijkbare zaak de eis `wrongful life' toegewezen, maar deze is later door de regering wettelijk onmogelijk gemaakt.

De raadsheer van de Hoge Raad benadrukte vanochtend dat de toekenning van een vergoeding voor Kelly niet inhoudt dat zij aanspraak heeft, of heeft gehad, op afbreking van de zwangerschap tegenover haar ouders, het ziekenhuis of de verloskundige. De vergoeding voor de ouders, aldus de raadsheer, ,,betekent niet dat het leven van Kelly als schadepost wordt aangemerkt''.

Advocaat F.B. Kloppenburg van de familie zei vooral blij te zijn met het ,,menselijk oordeel'' van de rechter. ,,Hiermee is de angel uit de wrongful life-kwestie gehaald'', aldus de advocaat.

Procureur-generaal Hartkamp adviseerde de Hoge Raad eind vorig jaar dat alleen de schade die het gevolg is van de handicaps van het meisje, vergoed zou moeten worden. De Hoge Raad wijkt daar vanaf, door ook de kosten na haar 21ste jaar te vergoeden. De hoogte van de schadevergoeding wordt nog bepaald.

Waardig leven pagina 2

WWW.NRC.NL uitspraak

Hoge Raad