Magere uitkomst Duits topoverleg werkloosheid

De Duitse regering is met de oppositie een bescheiden aantal maatregelen overeengekomen ter bestrijding van de werkloosheid. Economen en ondernemers hebben de maatregelen begroet, maar verwachten niet dat de werkloosheid er substantieel door zal dalen.

Regering en oppositie vonden elkaar gisteren in een aantal belastingmaatregelen, investeringen in de infrastructuur en hogere bijverdiensten voor langdurig werklozen. Ook zal opnieuw een poging worden gewaagd om de inefficiënte federale bestuursstructuur te verbeteren.

De regering-Schröder is voor een groot aantal maatregelen aangewezen op de steun van de oppositie. In de Bondsraad, vergelijkbaar met de Eerste Kamer, hebben christen-democraten en liberalen een meerderheid.

Voorafgaand aan hun ontmoeting hadden regering en oppositie voorstellen op tafel gelegd, in de wetenschap dat een groot aantal ideeën voor de tegenpartij onacceptabel zou zijn. Schröder had gisterochtend in het parlement twintig maatregelen gepresenteerd. De oppositie had eerder een lijst met tien ideeën gepubliceerd. De toon van de toespraken in het parlement deden al vermoeden dat de bereidheid tot compromis tijdens de 'banen-top' niet royaal zou uitvallen.

Over een aantal programmapunten kunnen beide kampen het al jaren niet eens worden. Ook gistermiddag bleven deze heikele punten buiten schot. Er wordt voorlopig niet getornd aan de ontslagbescherming en het verbindende karakter van CAO-afspraken, zoals de oppositie graag zou zien. Op een flexibelere arbeidsmarkt zouden ondernemers eerder geneigd zijn personeel aan te nemen. Ook wordt niet gesleuteld aan de subsidie op de bouw van een eigen huis. Na afloop van het beraad in de kanselarij probeerden de kampen het resultaat in het eigen voordeel uit te leggen, elk op een eigen persconferentie. Beide partijen konden aantonen dat ze bereid zijn tot samenwerking met de vijand, maar dat er dankzij de tegenpartij niet meer inzat.

Economen en ondernemers reageerden met scepsis op de resultaten van de 'Job-Gipfel'.. Werkgeversvoorzitter Hundt was blij met de belastingmaatregelen, maar teleurgesteld dat sociale premies niet worden verlaagd. Econoom Sinn van het Ifo-instituut kon zich in de meeste voorstellen vinden, maar weer erop dat de financiering ervan nog veel vragen oproept. De Financial Times Deutschland oordeelde dat opbrengst van de 'banen-top' zo mager was dat iedereen het over twee weken weer vergeten zal zijn.