Kamer: geld voor lokale partijen

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat niet alleen de landelijke politieke partijen subsidie van het rijk krijgen, maar ook lokale politieke groeperingen. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) wil daar niets van weten, omdat dat volgens hem geen rijkstaak is.

Pagina 3