Corus blijft voorzichtig

Corus heeft het ijzer gesmeed toen het heet was. Het Brits-Nederlandse staalconcern heeft handig gebruikgemaakt van het hoogtepunt van de staalcyclus om grote prijsverhogingen door te voeren en de gezondheid van zijn financiën te herstellen. De aandelenkoers van Corus is afgelopen jaar met 30 procent gestegen.

Na jaren van verliezen verkeert Corus in een betere financiële conditie dan ooit. Vorig jaar verbeterde het resultaat met 751 miljoen pond tot een winst van 446 miljoen pond (642,2 miljoen euro). Een groot deel van die verbetering was te danken aan het afslanken van de Britse activiteiten van het concern, die sinds de fusie in 1999 de Achilleshiel zijn geweest. Corus heeft een overeenkomst bereikt met Duferco over de verkoop van driekwart van de staalproductie van zijn Teesside-vestiging van de komende tien jaar aan het Zwitserse handelshuis.

En het concern kan 600 miljoen pond verdienen aan de verwachte verkoop van zijn aluminiumdivisie. Deze saneringen hebben Corus in staat gesteld de nettoschuld na de eerste helft van 2004 met meer dan 30 procent terug te dringen. De dekking van de verschuldigde rentelasten is sterk verbeterd, waardoor een terugkeer naar de gewilde kredietstatus investment grade haalbaar lijkt.

Maar de zonnige tijden konden wel eens van korte duur zijn. De staalprijzen kunnen onmogelijk standhouden op hetzelfde hoge peil. Hoewel de mondiale vraag naar staal historisch gezien nog steeds groot is, zal hij dit jaar naar verwachting afnemen. In Europa en Noord-Amerika is dat nu al het geval. En de groei van de Chinese vraag, die vorig jaar 13 procent bedroeg, zal in 2005 vermoedelijk dalen naar 8 procent. Bovendien hebben 's werelds grootste ijzerertsleveranciers onlangs prijsstijgingen van ruim 70 procent doorgedrukt. Als de staalprijzen stagneren of zakken, kan dat een harde klap zijn voor de marges van de staalproducenten. Ondanks de voortvarende kostenbesparingen ligt de operationele marge van Corus nog steeds achter op die van zijn Europese branchegenoten.

Hoewel Corus veerkrachtiger is dan voorheen, bewijst het besluit van het bestuur om in 2004 geen dividend uit te keren dat het nog steeds behoedzaam is. Beleggers doen er goed aan ook op hun tellen te passen.

Onder redactie van Hugo Dixon. Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com. Vertaling Menno Grootveld.

    • Marianne Brun-Rovet