Arabische zender verboden door Commissariaat

Het Commissariaat voor de Media heeft het Nederlandse satellietbedrijf New Skies gesommeerd te stoppen met het doorgeven van de Arabische zender Al-Manar. Al-Manar wordt beschouwd als spreekbuis van de radicaal shi'itische beweging Hezbollah.

De zender is niet verboden om de inhoud van de programma's, zegt een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media. Het commissariaat haalt de zender uit de lucht omdat het geen uitzendlicentie in een lidstaat van de Europese Unie heeft.

Volgens een woordvoerder van het Commissariaat voor de Media kan het commissariaat de zender niet verbieden op grond van de inhoud van de programma's. ,,Daar gaat de Nederlandse mediawet niet over. Dat is een zaak van wetgeving en een taak voor het openbaar ministerie.''

New Skies heeft al laten weten Al-Manar van de NSS-7 satelliet te halen, in ieder geval voor aanstaande maandag, zo liet een woordvoerder van New Skies vanochtend weten. Al-Manar maakt deel uit van een pakket zenders dat door een buitenlands bedrijf aan New Skies wordt geleverd.

Waarom het bedrijf niet eerder heeft gecontroleerd of Al-Manar een uitzendlicentie had, kan New Skies niet zeggen. Het bedrijf bereidt zich voor op een notering op de New Yorkse aandelenbeurs en geeft verder geen commentaar, aldus de woordvoerder.

In Brussel hebben de mediatoezichthouders uit de lidstaten van de Unie juist gisteren besloten tot nauwere samenwerking om uitzendingen die aanzetten tot haat tegen te gaan. Het gaat in eerste instantie vooral om betere uitwisseling van informatie.

In alle landen zit men met het dilemma hoe aan de ene kant de vrijheid van meningsuiting gegarandeerd kan blijven en aan de andere kant uitzendingen die oproepen tot haat verboden kunnen worden. Dit is des te meer van belang omdat het meestal om grensoverschrijdende programma's gaat die via de satelliet worden uitgezonden.

Het verbieden van de zender in Nederland was volgens het commissariaat ,,niet erg ingewikkeld''. ,,Voor het uitzenden binnen de Europese Unie is een uitzendlicentie nodig in één van de lidstaten. Neem als voorbeeld RTL4 en RTL5. Die zenden in Nederland uit, maar hebben een Luxemburgse vergunning. Al-Manar heeft zo'n vergunning niet. Dan is het een heel eenvoudig juridisch verhaal.''

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Unie, is bezig de bestaande televisierichtlijn uit 1989 aan te passen, onder meer wegens de opkomst van grensoverschrijdende satelliettelevisie. In de richtlijn wordt het aanzetten tot haat op basis van sex, geloof, ras of nationaliteit reeds verboden. Maar het is aan de lidstaten zelf deze regel in de eigen nationale wetgeving te verwerken.