Zorgen over niveau van studenten en beurzen

In het artikel over `pretstudenten, middelmatige professoren en angstige bestuurders' (Opinie & Debat, 12 maart) maakt voormalig PvdA staatssecretaris van OC&W Rick van der Ploeg zich zorgen over het niveau van studenten en medewerkers aan de Nederlandse universiteiten.

Eén van de door hem aangedragen oplossingen om het niveau van de afgestudeerde student te verhogen luidt: ,,Richt subsidie op de begaafdste studenten, niet op zwakkere studenten. Als er al aanvullende beurzen worden verstrekt aan studenten met minder draagkrachtige ouders, onderwerp deze beurzen dan aan minstens zo harde prestatie-eisen.''

Ik zou de voormalig PvdAbewindsman graag willen uitnodigen om uit te leggen wat het veronderstelde causale verband is tussen het intelligentieniveau van de student en de draagkracht van de ouders. Zeker een sociaaldemocraat zou het gelijkheidsbeginsel van de mens, arm of rijk, moeten nastreven. Of is het tegenwoordig zelfs in de PvdA zo dat iemand die voor een dubbeltje geboren wordt, nooit een kwartje kan worden?

    • Drs. W.M. Verhoof