Winstcijfers Smit Internationale

Het sleep- en bergingsbedrijf Smit Internationale heeft een goed jaar achter de rug dankzij lagere belasting- en rentelasten. De winst kwam uit op 27,5 miljoen euro tegen 27 miljoen een jaar eerder. De omzet in 2004 was 339 miljoen euro tegen 355 miljoen euro in 2003. Het bedrijf wil groeien door overnames. Delen van het bedrijf zijn inmiddels gereorganiseerd.