We zijn 's werelds rentmeester

Amerika's evangelische christenen hebben president Bush steeds gesteund. Maar die steun houdt op waar het het milieu betreft: de regering moet Gods schepping beschermen.

Tijdens de laatste presidentsverkiezingen kon George W. Bush op ze rekenen. Hij beloofde een amendement op de grondwet tegen het homo-huwelijk en rechters die abortus zouden terugdringen, maar nu dreigen de evangelische christenen hem onder druk te zetten waar hij het niet wil: in het milieubeleid.

President Bush komt onder zware druk van zijn trouwste bondgenoten om minder toe te geven aan de wensen van het bedrijfsleven. De versoepeling van de uitstootnormen voor krachtcentrales en fabrieken moet ophouden. Amerika moet af van het bijna exclusieve en zorgeloze gebruik van brandstoffen op aardolie-basis en zich toeleggen op alternatieve energiebronnen.

Dertig miljoen georganiseerde evangelische christenen, een belangrijk Republikeins stemblok, hebben daartoe besloten. Zij willen dat de regering zich meer gaat gedragen als beschermer van Gods Schepping. Zij nemen niet langer genoegen met wetten die `clear skies' en `healthy forests' beloven, maar in hun ogen onvoldoende doen om die doelen te bereiken.

Dominee Ted Haggard, voorzitter van de National Association of Evangelicals, vertelt in zijn huis in Colorado Springs dat zijn achterban niet alleen hecht aan zorg voor armen, voor ongeboren en geboren kinderen en daarom voor gezinnen. ,,Wij zijn ook rentmeesters van de wereld. Zorgen voor de schepping is ook belangrijk. Ik ben nu twee jaar voorzitter van de NAE. Ik heb hier steeds aandacht voor gevraagd, maar de regering-Bush heeft er te weinig aan gedaan.''

De `evangelicals' hebben sinds kort een politieke vertaling van hun geloof opgesteld en aanvaard: `For the health of the Nation. An Evangelical Call to Civic Responsibility'. In dat stuk staat dat burgers de schepping moeten ontzien, maar ook dat de regering de burger moet behoeden voor milieuvervuiling. ,,Dringende actie is geboden.''

De kritiek uit deze hoek moet hard aankomen. Haggard (48) heeft met zijn collega dominees en voormannen van evangelische organisaties, zoals James Dobson's Focus on the Family, gezorgd voor een ongekende opkomst van `evangelicals' tijdens de verkiezingen van 2 november vorig jaar. Zij steunden president Bush en brachten veel kiezers ertoe hun economische kritiek op Bush' beleid in te slikken.

,,Het milieubeleid is de afgelopen periode te veel gedomineerd door de verkeerde stemmen. Ik hou niet van degenen die zeggen dat wij maar bij toeval op aarde zijn: mensen, beren, honden. Evangelicals geloven dat niet. Wij denken dat mensen zijn geschapen naar Gods evenbeeld en dat wij verantwoordelijk zijn voor beren, honden en de rest van de natuur.''

,,Er zal de komende jaren meer moeten gebeuren. Wij zijn het grootste blok kiezers in Amerika, dertig miljoen mensen. Vorige week hebben nog tien miljoen Amerikaanse christenen van Latijnse herkomst zich bij onze evangelische beweging aangesloten. Met veertig miljoen kiezers zijn wij sterker dan de wapenlobby, de gezins- en de zakenlobby bij elkaar. Wij kunnen dit onderwerp naar onze hand zetten.''

Haggard staat in Colorado Springs aan het hoofd van de New Life Church, met 12.000 leden een van de snel groeiende `megachurches' in het land. Hij heeft zich de laatste jaren ingespannen om de optimistische, op zending en medemenselijkheid gerichte evangelicals een gemeenschappelijke stem in Washington te bezorgen. Hij staat wekelijks in contact met het Witte Huis. Twee weken geleden werd Haggard met zeven collega's door president Bush ontvangen in het Oval Office, niet voor de eerste keer.

Voor Ted Haggard lijdt het geen twijfel dat alleen het kapitalisme de weg naar vrijheid en de verwezenlijking van Gods ontwerp voor de wereld dichterbij kan brengen. Hij zegt: ,,Wij zijn pro bedrijfsleven, pro vrije markt-milieuvoorvechters. Als christenen dragen wij verantwoordelijkheid voor 6,4 miljard mensen op aarde. De milieubeweging heeft er verkeerd aangedaan zich af te zetten tegen het bedrijfsleven. Alleen de vrije markt kan de welvaart garanderen die nodig is om de hele wereld een schoon milieu te bezorgen.''

    • Marc Chavannes