VN-rapport getuigt van misdrijven in Oost-Congo

De Verenigde Naties beschuldigen milities in Oost-Congo ervan de afgelopen tijd honderden burgers van rivaliserende etnische groepen te hebben ontvoerd en mishandeld. ,,Verschillende getuigen melden gevallen van verminking, verkrachting en onthoofding'', staat in een rapport van de VN dat gisteren werd gepubliceerd. Het verslag werd samengesteld op basis van getuigenissen van 120 overlevenden nabij de grens tussen Congo en Oeganda.

Burgers worden op verschillende manieren mishandeld. Leden van milities zouden bijvoorbeeld vissers bij het Albertmeer, dat Congo en Oeganda scheidt, verplichten om zo ver te zwemmen dat ze uitgeput raken en verdrinken. Ook worden mensen ontvoerd om ze te gebruiken als (seks)slaaf. Martelingen, onthoofdingen en verminkingen komen er veelvuldig voor. ,,Vitale organen werden afgesneden en gebruikt als magische amuletten. Er waren ook verslagen van leden van milities die pijlen in de grond hadden gestoken en daar kinderen van de Hema-stam op wierpen'', staat in het rapport.

De FRPI-militie, een van de groepen die wordt beschuldigd van deze misdrijven, hoort bij etnische Lendu-groep, de voornaamste vijand van de Hema-stam in de regio. De Afrikaanse Unie heeft vandaag gezegd te overwegen een troepenmacht van 6.000 tot 7.000 soldaten naar een andere regio te sturen in Congo. De vredesmacht zou in de regio van de Grote Meren de naar schatting 20.000 Rwandese rebellen van de Interhamwe Hutu militie moeten ontwapenen. Die waren in 1994 in buurland Rwanda betrokken bij de genocide op de Tutsi-minderheid en zijn nadien naar Congo gevlucht. Bij de genocide werden ongeveer een half miljoen Tutsi's en politiek gematigde Hutu's gedood.

Details over de troepenmacht zijn nog niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk of een dergelijke troepenmacht autonoom zou werken, dan wel in samenwerking met Congolese strijdkrachten of met de VN-troepen in de regio.

Zowel president Joseph Kabila van Congo als president Paul Kagame van Rwanda wil de Afrikaanse Unie ondersteunen bij pogingen om de orde in de regio te herstellen. De Afrikaanse Unie heeft al een troepenmacht in Soedan en is van plan troepen naar Somalië te sturen om milities daar te ontwapenen.